Privacybeleid

Invoering

De Zoekakten.nl, Inc., een non-profit organisatie die is georganiseerd en bestaat volgens de wetten van de staat Florida („PMA”), erkent zijn verantwoordelijkheid om de „persoonlijke gegevens” van leden van de PMA, evenals aanwezigen te beschermen deelnemers, vrijwilligers, presentatoren, exposanten, workshop hosts, evenement hosts en anderen die betrokken zijn bij conferenties, evenementen en initiatieven gesponsord of gehouden door de PMA; inkopers van publicaties en andere items in de PMA Store; en degenen die ervoor kiezen om PMA-e-mails te ontvangen. Volgens dit privacybeleid betekent „persoonlijke gegevens” alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect geïdentificeerd is of geïdentificeerd kan worden door verwijzing naar informatie zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Informatie die betrekking heeft op een bedrijf is geen Persoonsgegevens, maar de naam en het adres van een bedrijfsfunctionaris of werknemer zijn de Persoonsgegevens van die persoon.

Deze privacykennisgeving beschrijft hoe en waarom de PMA uw persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt en opslaat, en welke rechten u heeft met betrekking tot de „verwerking” door de PMA van uw persoonlijke gegevens. „Verwerking” betekent elke handeling, al dan niet geautomatiseerd, die wordt uitgevoerd op persoonlijke gegevens of datasets, bijv. Verzameling, opname, organisatie, structurering, opslag, aanpassing of wijziging, opvraging, raadpleging, gebruik, openbaarmaking door verzending, verspreiding of anders beschikbaar stellen, uitlijning of combinatie, beperking, wissing of vernietiging. De PMA is zowel een „processor” als een „controller” van persoonlijke gegevens, wat betekent dat de PMA niet alleen persoonlijke gegevens verzamelt en gebruikt, maar ook de doelen en middelen bepaalt om deze te „verwerken”.

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens

De PMA is de gegevenscontroller en gegevensverwerker voor alle gegevens die u indient via onze websites. Wanneer u online een financiële transactie met ons verricht, wordt u echter doorgestuurd naar een andere site waar uw betaling wordt verwerkt en die site is de beheerder van de persoonlijke gegevens die u moet opgeven om de transactie te voltooien. Wanneer u zich registreert voor een jaarlijkse PMA-vergadering of een aanvraag indient om deel te nemen aan ons Zoekakten.nl („PSAP”) of een ander initiatief, verstrekt u bovendien persoonlijke informatie aan de PMA via een externe website zoals CVENT of PerfectForms, over welke meer informatie hieronder wordt verstrekt.

Algemene doelen voor het verzamelen van persoonlijke gegevens door de PMA
De PMA verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens om de belangen van leden en het publiek te dienen, en om de eleemosynary doeleinden van de organisatie te bevorderen. Afhankelijk van de specifieke doeleinden van de verwerking, die hieronder worden besproken, verzamelt en gebruikt de PMA uw persoonlijke gegevens voor een of meer van de volgende wettige doeleinden:

 • om een ​​breed scala aan lidmaatschapsvoordelen en -diensten te bieden;
 • om te voldoen aan onze wettelijke of regelgevende verantwoordelijkheden;
 • om de vitale belangen van onze leden of andere personen te beschermen, bijvoorbeeld wanneer we deelnemers aan de conferentie vragen om contactinformatie voor noodgevallen te verstrekken;
 • om het algemeen belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden, bijvoorbeeld ons Heroes in Motion-programma, te dienen, of onze Zoekakten.nl-initiatieven op het gebied van gezondheid en zoekakten.nl-dag;
 • om vragen van leden te beantwoorden of klachten over zaken als lidmaatschap en certificering aan te pakken;
 • om de belangen van de PMA te behartigen zonder onnodig uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden te schaden, welke belangen even divers kunnen zijn als het beheren en rapporteren over PMA-programma’s, initiatieven en evenementen; en het meten van de effectiviteit van onze reclame en outreach.

Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in dit privacybeleid, deelt de PMA uw persoonlijke gegevens niet met derden.

De persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen en hoe wij deze gebruiken
De PMA verzamelt informatie: (1) automatisch wanneer u Onze Websites, (2) rechtstreeks van u gebruikt, of (3) van derden die transacties of applicaties met betrekking tot de PMA afhandelen. Afgezien van informatie die automatisch wordt verzameld wanneer u onze websites bezoekt, hangt het type persoonlijke informatie dat wij over u verzamelen af ​​van de aard van uw interactie met de PMA. Persoonlijke gegevens kunnen door u elektronisch worden verstrekt op een webformulier, via e-mail, fax of anderszins.
Informatie die we automatisch verzamelen
Informatie die gebruikers ons verstrekken

 • PMA-leden
 • Deelnemers aan PMA Annual Meetings
 • Nationaal Zoekakten.nl-certificeringsprogramma
 • Andere PMA-programma’s en –initiatieven
 • nl School Approv(SAP)
 • Bevordering van aanvragers van toekomstige professionals
 • Presentatoren op Zoekakten.nl Day-evenementen
 • nl zijn gezondheidsdeelnemers
 • Heroes in Motion
 • nl-onderzoek
 • opers van goederen bij de PMA Store

Registratie van e-maillijsten

I. Informatie die we automatisch verzamelen
Wanneer u onze websites bezoekt, gebruiken we (of kunnen we in de toekomst gebruiken) verschillende hulpmiddelen om informatie te verzamelen:
Persoonlijke gegevens verzameld
Google Analytics: we gebruiken Google Analytics, dat doorgaans de tijd van uw bezoek, de bezochte pagina’s en de tijd die op elke pagina van de webpagina’s wordt doorgebracht, verzamelt; verwijzend site details; type webbrowser; type besturingssysteem; type Flash-versie, JavaScript-ondersteuning, schermresolutie en schermkleurverwerking; netwerk locatie; en uw IP-adres. We kunnen Google Analytics ook gebruiken voor het registreren van documentdownloads, klikken op websitelinks, fouten bij het invullen van formulieren en scroldiepte. De PMA wijst geen gebruikers-ID’s toe om meerdere sessies op meerdere apparaten te analyseren. U kunt voorkomen dat Google Analytics deze gegevens verzamelt (slechts enkele daarvan zijn persoonlijke gegevens) door cookies of JavaScript uit te schakelen in uw browser of door de opt-outbrowser add-on van Google te gebruiken, naast andere hulpmiddelen.
Facebook Pixels: we kunnen Facebook Pixels gebruiken om gebruikers bij te houden die onze websites via Facebook-advertenties hebben bezocht. Wanneer gebruikers onze websites bezoeken als gevolg van het klikken op een Facebook-advertentie, laten we met Facebook Pixels zien welke acties gebruikers ondernemen op onze websites, op welke links ze klikken, of ze iets in een winkelwagentje plaatsen, waar ze naartoe gaan als ze het verlaten het, of ze apparaten veranderen of later op een ander apparaat bekijken, en andere informatie over het gebruik van de website. Deze informatie wordt, samen met je Facebook-ID, teruggestuurd naar Facebook waar het wordt geanalyseerd.
Verlaten winkelwagenrapporten: we kunnen ook een 'verlaten winkelwagenrapport' gebruiken met een e-mail- of 'push'-melding om gebruikers te herinneren aan onvolledige transacties.
Specifieke doeleinden
De informatie die we via Google Analytics verkrijgen, meet trends in verkeer en gebruik, die ons informatie verschaffen die ons kan helpen bij het verbeteren van onze websites, ons bereik en onze advertenties. Met Facebook Pixels kunnen we de effectiviteit van onze advertenties meten en 'lookalike' doelgroepen voor onze advertenties creëren, waardoor onze bereikbaarheid wordt verruimd. Met Verlaten winkelwagenrapporten kunnen we analyseren waarom een ​​aankooptransactie mogelijk niet is geaccepteerd.
behoud
We stellen gebruikers- en evenementengegevens in die door Google Analytics zijn verzameld voor automatische verwijdering na 26 maanden. De informatie verzameld met behulp van Facebook Pixels houdt „conversies” bij in reactie op een Facebook-advertentie. Een „conversie” is een actie van een klant, zoals een aankoop of het toevoegen van iets aan een winkelwagentje. Conversiegegevens worden automatisch na 28 dagen verwijderd.

II. Informatie die gebruikers aan ons verstrekken

 1. PMA-leden
  Persoonlijke gegevens

Als u een PMA-lid bent of wilt worden, zullen wij van u uw volledige naam en adres, telefoonnummers, e-mailadres, de URL (’s) van uw website (s), handvatten voor sociale media en dergelijke informatie verzamelen. toen je Zoekakten.nl ging lesgeven, welke formele training je had, welke stijl Zoekakten.nl je geeft, welke andere modaliteiten je leert. Voor aanmeldingsdoeleinden verzamelen we uw gebruikersnaam en wachtwoord (gecodeerd). Lidmaatschapsbetalingen worden verwerkt via authorize.net, dat een eigen privacybeleid heeft op https://www.authorize.net/about-us/privacy. De informatie die de PMA van authorize.net ontvangt, komt overeen met de persoonlijke gegevens die het PMA-lid ons heeft verstrekt en de PMA heeft alleen de laatste 4 cijfers ontvangen van elke creditcard die het PMA-lid gebruikt om de betaling uit te voeren.
Specifieke doeleinden
De persoonlijke gegevens, samen met andere informatie waarmee u ons als PMA-lid voorziet, stellen ons in staat om een ​​profiel van elk PMA-lid te bouwen om: (1) het PMA-lid te identificeren en te helpen het lidmaatschap te behouden; (2) toon de naam van het PMA-lid in de PMA-ledenlijst; (3) PMA-leden van diensten en informatie voorzien die van belang zijn voor PMA-leden, bijvoorbeeld informatie over certificering, verzekering, verkiezing van directeuren en PMA-evenementen, -programma’s en -initiatieven; en (4) rapporten met betrekking tot het lidmaatschap te produceren. Wanneer u zich aanmeldt voor het lidmaatschap, is de e-mail op OPT-IN basis en wanneer een PMA-lid zich aanmeldt, kan hij / zij zich op elk gewenst moment afmelden als hij / zij een e-mail van de PMA ontvangt.
behoud
De PMA behoudt persoonlijke gegevens die worden verstrekt door PMA-leden zolang het lidmaatschap geldig is. De PMA heeft geen persoonlijke gegevens voor verlopen lidmaatschappen langer dan vijf (5) jaar.

B. Deelnemers aan PMA Annual Meetings
Persoonlijke gegevens

Mensen die zich registreren voor PMA Annual Meetings zijn onder meer PMA-leden, niet-leden, „gecertificeerde” deelnemers, presentatoren, exposanten, workshopleiders, sponsors van bedrijven en conferenties, adverteerders en vrijwilligers. Registratie voor PMA Annual Meetings wordt afgehandeld via een derde partij (momenteel CVENT), die door de PMA wordt aangestuurd om bepaalde persoonlijke gegevens en informatie die de PMA nodig acht voor registratie. Dit omvat uw volledige naam, geslacht, adres, e-mailadres, telefoonnummers, de URL (’s) van uw website (s), handvatten voor sociale media, contactgegevens voor noodgevallen en relaties, of u nu een PMA CPT bent of een erkende fysiotherapeut, uw opleiding en training, of u nu werkt voor een Zoekakten.nl-lerarenopleiding, welke andere modaliteiten u onderwijst, of u specifieke hulpmiddelen of diensten voor een handicap nodig heeft en of u specifieke voedingsbehoeften heeft. Presentatoren, exposanten, sponsors en adverteerders kunnen worden gevraagd om aanvullende informatie te verstrekken. De PMA vereist dat presentatoren informatie over hun training en opleiding verstrekken en een headshot geven. Exposanten, sponsors en adverteerders kunnen worden gevraagd om creditcardgegevens te verstrekken die door de PMA moeten worden bewaard.

Specifieke doeleinden
We gebruiken persoonlijke gegevens en andere informatie die u via CVENT aan de PMA verstrekt om u informatie te sturen over de PMA-jaarvergadering waarvoor u zich hebt geregistreerd, om badges af te drukken, om ons te helpen bij de planningsconferentiegebeurtenissen, om deelnemers CEC-kredieten te verlenen. om onze markt te begrijpen, tegemoet te komen aan aanwezigen en hun specifieke behoeften met betrekking tot handicap of dieet te dienen, en om rapporten met betrekking tot conferenties uit te voeren. Aanvullende informatie van presentatoren, exposanten, sponsors en adverteerders kan worden gebruikt om beroepskwalificaties te beoordelen, aanvragen te beoordelen, betalingen te beveiligen, de wensen van exposanten of presentatoren te begrijpen, de tentoonstellingshal in kaart te brengen of voordelen te bieden als presentator, exposant of sponsor.
behoud
Behalve zoals hieronder vermeld met betrekking tot presentatoren, exposanten, sponsors en adverteerders, worden persoonlijke gegevens anders dan uw e-mailadres niet bewaard door de PMA in haar database of records, maar worden bewaard in de CVENT-database zolang CVENT onder contract staat met de PMA, welk contract van onbepaalde duur is. Zodra dat contract afloopt, verwijdert CVENT binnen 90 dagen alle persoonlijke gegevens in zijn „productieomgeving” en verwijdert het back-ups van persoonlijke gegevens binnen 13 maanden.
Persoonsgegevens met betrekking tot presentatoren, exposanten, sponsors en adverteerders worden bewaard in de database van de PMA zolang de PMA daar behoefte aan heeft, dat wil zeggen dat de PMA of de presentator, exposant, sponsor of adverteerder deze verplichtingen moet nakomen die elk van de voorgaande hebben gekozen om te ondernemen; bijv. om betaling voor sponsoring te bieden en veilig te stellen.
Het delen van
Namen en contactinformatie van exposanten worden gedeeld met onze aannemer, om het inladen en uitladen op de conferentie te vergemakkelijken, en om diensten te verlenen zoals decorverhuur, verlichting, internetbehoeften. De PMA deelt de persoonlijke gegevens van deelnemers aan een conferentie niet met derden, behalve dat de PMA het e-mailadres van de deelnemer met exposanten en sponsors mag delen als de deelnemer uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven door zich te melden voor het ontvangen van e-mail van exposanten en sponsors.

C. Nationaal Zoekakten.nl-certificeringsprogramma
Persoonlijke gegevens
Kandidaten voor certificering worden verzocht hun volledige naam en adres, telefoonnummers, e-mailadres en informatie over de school (en) waar de aanvrager is opgeleid te verstrekken. Deze persoonlijke gegevens worden door de aanvrager verstrekt aan het testadministratiebedrijf van de NPCP, en dat bedrijf zal die persoonlijke gegevens met ons delen.
Specifieke doeleinden
De PMA maakt gebruik van persoonlijke gegevens van aanvragers en certificeerders om het programma te beheren, wat activiteiten kan omvatten zoals het aanpakken van problemen met betrekking tot verificatie van opleidingen, het verstrekken van credits voor permanente educatie, het afnemen van examens, het afdwingen van de reikwijdte van de PMA en ethische code, het publiceren van de namen van certificeerders op de website van de PMA, en het verzamelen en analyseren van statistieken met betrekking tot certificering.
Het delen van
De PMA biedt via haar website een doorzoekbare database van gecertificeerde zoekakten.nl-leraren. Zoekresultaten tonen de naam van de certificeerder, de stad, de staat, het land, het e-mailadres, de bedrijfsnaam, het certificeringsnummer, de datum van eerste certificering, de vervaldatum, de website-URL (indien van toepassing), de formele training en andere ondersteunde modaliteiten.
behoud

Persoonsgegevens met betrekking tot aanvragers die niet zijn gecertificeerd, worden niet bewaard door de PMA. Persoonlijke gegevens met betrekking tot certificeerders blijven behouden zolang de persoon is gecertificeerd. Nadat de certificering is verlopen, worden persoonlijke gegevens verwijderd uit de openbare record en verwijderd uit de records van de PMA of gearchiveerd.

D. Andere PMA-programma’s en –initiatieven

 1. nl (PSAP) (https://www.zoekakten.nlschoolapprovalprogram.com)
  Persoonlijke gegevens

Wanneer een school zich aanmeldt onder het Zoekakten.nl van de PMA, verzamelt de PMA informatie over de personen die op de school werken en onderwijzen, inclusief volledige namen en adressen, e-mailadressen, telefoonnummers, titels en functiebeschrijvingen, curricula vitae en andere gerelateerde informatie. Dergelijke informatie wordt verzameld via PerfectF Orms. Het privacybeleid van 2018 voor PerfectForms is toegankelijk op https://www.perfectforms.com/wp-content/uploads/2018/08/PerfectForms-Privacy-Policy-2018.pdf.
Specifieke doeleinden
De PMA verzamelt persoonlijke gegevens met betrekking tot PSAP om de PSAP te beheren, wat kan betekenen dat scholen worden geholpen bij het invullen van hun applicaties, het goedkeuren van aanvragen, het weergeven van schoolinformatie in de map van de PMA, het adresseren van verlengingen en het afdwingen van de voorwaarden van de Zoekakten.nl Agreement. en klachten behandelen.
behoud
De PMA behoudt alle persoonlijke gegevens zolang de school een goedgekeurde Zoekakten.nl-school is. Zodra de goedkeuring vervalt of eindigt, behoudt de PMA de persoonlijke gegevens niet langer dan vijf (5) jaar, waarna deze wordt gearchiveerd.

2. Bevordering van toekomstige kandidaten Programma-aanvragers

Persoonlijke gegevens
Het 'Fostering Future Professionals'-programma (FFP) van de PMA is een optioneel programma voor scholen die uitgebreide Zoekakten.nl-lerarenopleidingen aanbieden (naast andere vereisten). De PMA verzamelt van aanvragers de namen van en informatie over leraren en instructeurs op de school. Het merendeel van de verzamelde informatie is geen persoonlijke gegevens, maar heeft betrekking op de school zelf.

Specifieke doeleinden
De PMA verzamelt deze persoonlijke gegevens en informatie om de school te overwegen voor deelname aan de FFPP.
behoud
Persoonlijke gegevens blijven behouden zolang de school deelneemt aan de FFP.

3. Presentators at Zoekakten.nl Day Events (http://www.zoekakten.nlday.org)
Persoonlijke gegevens
Van degenen die een workshop, les of andere educatieve sessie op een Zoekakten.nl Day-evenement willen presenteren, verzamelt de PMA dergelijke informatie als de volledige naam en het adres, het e-mailadres, de telefoonnummers, het websiteadres en de volledige naam en het volledige adres van de presentator, e-mailadres en telefoonnummers voor contactpersonen. Daarnaast wordt presentatoren gevraagd om een ​​kopie van hun persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering te verstrekken.
Specifieke doeleinden
De PMA verzamelt persoonlijke gegevens voor Zoekakten.nl Day-evenementen om voorgestelde presentaties te bekijken, presentaties te geven op de Zoekakten.nl-dagkalender van de PMA, Zoekakten.nl Day-evenementen te beheren, rapporten over Zoekakten.nl Day-evenementen te maken, ervoor te zorgen dat Zoekakten.nl Day-evenementgastheren op de PMA-website een aansprakelijkheidsverzekering dragen en voor historische doeleinden.
behoud
De PMA bewaart persoonsgegevens die zijn verzameld in verband met Zoekakten.nl Day gedurende vijf (5) jaar, waarna ze worden gearchiveerd.

4. Zoekakten.nl is gezondheidsdeelnemers (http://zoekakten.nlishealth.com)
Persoonlijke gegevens
Deelnemers aan onze Zoekakten.nl Health-website worden verzocht hun volledige namen, e-mailadressen, locaties, beroepen en de persoonlijke gegevens van de verhalen die zij willen vertellen in te leveren.
Specifieke doeleinden
De PMA verzamelt Persoonsgegevens om verhalen te beoordelen en goed te keuren voor plaatsing op de website en om die verhalen publiek beschikbaar te maken.
behoud
De PMA behoudt persoonlijke gegevens die Zoekakten.nl verstrekt gedurende een onbepaalde periode.

5. Heroes in Motion (https://www.heroesinmotion.org)
Persoonlijke gegevens
Het Heroes in Motion-programma is bedoeld om een ​​netwerk te bieden waar Zoekakten.nl-docenten contact kunnen maken met en te leren van andere Zoekakten.nl-leraren die ervaring hebben met het werken met cliënten met bewegingsuitdagingen als gevolg van ziekte en trauma. Het programma biedt een forum voor discussie, dat alleen toegankelijk is voor PMA-leden.
Specifieke doeleinden
De PMA verzamelt persoonlijke gegevens in verband met Heroes in Motion om het werk van Zoekakten.nl-leraren te documenteren met hun klanten en om informatie en middelen te verstrekken, te ontwikkelen en te delen met leden van het publiek die geïnteresseerd zijn in het Heroes in Motion-programma.
behoud
De PMA behoudt voor onbepaalde tijd persoonlijke gegevens met betrekking tot Heroes in Motion.

6. Zoekakten.nl Research (https://www.zoekakten.nlmethodalliance.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=3360)
Persoonlijke gegevens
Onderzoekers die onderzoek willen presenteren op een PMA-conferentie moeten hun volledige naam en adres opgeven, telefoonnummers, e-mailadres, inloggegevens, handvatten voor sociale media, inloggegevens, goedkeuring door instituutsbestuurders (indien van toepassing), foto. Onderzoekers die Case Reports for Heroes in Motion of Zoekakten.nl 4 Youth willen indienen, moeten hun eigen persoonlijke gegevens verstrekken, evenals die van hun klanten. Cliënten (en indien van toepassing ouders of wettelijke voogden) moeten toestemmingsformulieren ondertekenen voordat een casusrapport in aanmerking komt voor acceptatie door de PMA.
Specifieke doeleinden
De PMA gebruikt persoonlijke gegevens verzameld in verband met Zoekakten.nl Research om de kwalificaties van de persoon die het onderzoek presenteert of uitvoert te beoordelen, om het onderzoek of casusrapporten zelf te beoordelen, om aanvragen te beoordelen, om het onderzoek of casusrapporten beschikbaar te maken voor het publiek, voor wetenschappelijke doeleinden, en ter bevordering van de belangen van PMA-leden en het publiek.
behoud
De PMA behoudt de persoonlijke gegevens die voor onbepaalde tijd zijn verzameld voor Zoekakten.nl Research.

P urchasers van goederen in de PMA Store (http://www.pmashop.org)
Persoonlijke gegevens
Wanneer goederen of downloadables worden gekocht bij de PMA Store, wordt het afrekenen afgehandeld door bigcartel.com, terwijl de betaling via PayPal wordt afgehandeld. Zodra een transactie is voltooid, verstrekt het PayPal-platform de PMA de volledige naam en het adres van de koper, inclusief het e-mailadres, en waarvoor is besteld en betaald.
Specifieke doeleinden
De PMA gebruikt persoonlijke informatie met betrekking tot aankopen in de PMA Store om bestellingen te vervullen en de verkopen bij te houden.
behoud
We hebben toegang tot persoonlijke gegevens van kopers via het PayPal-platform en bewaren dit niet in onze eigen administratie. De informatie wordt echter bewaard door PayPal en de PMA heeft geen optie om deze uit de PayPal-aankoopgeschiedenis te verwijderen.

Registratie van e-maillijsten
Persoonlijke gegevens
Bezoekers van onze websites die zich aanmelden (d.w.z. opt-in) om e-mails te ontvangen, geven hun volledige naam, e-mailadres, stad, staat en land.
Specifieke doeleinden
De PMA verzamelt persoonlijke gegevens om de gebruiker toe te voegen aan de PMA-mailinglijst, de e-mail van de gebruiker te verzenden en gegevens bij te houden over geografische locaties van websitegebruikers, wat de PMA helpt de services, producten en outreach van de PMA te verbeteren.
behoud
De PMA behoudt persoonlijke gegevens van gebruikers die zich aanmelden om e-mails te ontvangen totdat de gebruiker zich afmeldt voor het ontvangen van e-mails of totdat het e-mailadres ongeldig is.

III. Extra informatie

Vertrouwelijkheid en beveiliging
De PMA en zijn serviceproviders beschikken over verschillende elektronische en technische veiligheidsmaatregelen, managementprocessen en organisatiemaatregelen om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, gegevensintegriteit te handhaven en te zorgen voor het juiste gebruik van persoonlijke gegevens. De PMA onderhoudt persoonlijke gegevens op beveiligde computers en alle gebruikersaccounts zijn beveiligd met een wachtwoord.
„Do Not Track” -signalen (onder California Online Privacy Protection Act (CalOPPA)
Onze websites ondersteunen geen DoT Track („DNT”) signalen, dus onze websites gedragen zich niet anders wanneer een DNT-verzoek wordt ontvangen. DNT is een voorkeur die u in uw webbrowser kunt instellen om websites te informeren dat u niet wilt worden bijgehouden. Er is echter momenteel geen standaardmethode om deze verzoeken af ​​te handelen.
Uw gegevensbeschermingsrechten onder Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)
Als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER), hebt u bepaalde rechten op gegevensbescherming. De PMA streeft ernaar om redelijke stappen te ondernemen om u het gebruik van uw persoonlijke gegevens te laten corrigeren, wijzigen, verwijderen of beperken. In bepaalde omstandigheden hebt u de volgende gegevensbeschermingsrechten, die kunnen worden uitgeoefend door contact met ons op te nemen zoals verstrekt aan het einde van dit privacybeleid. Houd er echter rekening mee dat de uitoefening door u van deze rechten van invloed kan zijn op uw recht op de voordelen van een PMA-lid te zijn of deel te nemen aan PMA-conferenties, -programma’s en –initiatieven

 1. Het recht op toegang, bijwerken of verwijderen van de informatie die we over u hebben. Wanneer dit mogelijk is gemaakt, kunt u uw persoonlijke gegevens rechtstreeks in uw gedeelte met accountinstellingen openen, bijwerken of vragen om ze te verwijderen. Als u deze acties niet zelf kunt uitvoeren, neem dan contact op met de PMA zoals hieronder aangegeven om u te helpen.
 2. Het recht op rectificatie. U hebt het recht om uw informatie te laten corrigeren als die informatie niet juist of onvolledig is.
 3. Het recht om bezwaar aan te tekenen. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens.
 4. Het recht op beperking. U hebt het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken.
 5. Het recht op gegevensportabiliteit. U hebt recht op een kopie van de informatie die we over u hebben in een gestructureerd, machinaal leesbaar en algemeen gebruikt formaat.
 6. Het recht om toestemming in te trekken. U hebt ook het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken, waarbij de PMA heeft vertrouwd op uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken.

Let op: de PMA kan u vragen om uw identiteit te verifiëren voordat u op dergelijke verzoeken reageert.

U hebt mogelijk het recht om een ​​klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming in de Europese Economische Ruimte (EER).

Privacy van minderjarigen

Onze websites richten zich niet tot iemand onder de 18 jaar („minderjarigen”). Behalve zoalshierboven bepaald met betrekking tot onderzoek en Case Reports, verzamelen wij niet bewust persoonlijke gegevens van minderjarigen. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we ons ervan bewust worden dat we persoonlijke gegevens van een minderjarige hebben verzameld zonder de toestemming van de ouders te verifiëren, zullen we stappen ondernemen om die van onze servers te verwijderen.
Updates en acceptatie van privacybeleid:
Dit privacybeleid is van kracht vanaf 5 februari 2019 en legt uit hoe en waarom de PMA persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt. Het bindt de PMA, u of een andere persoon niet contractueel. De PMA behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid naar eigen goeddunken te allen tijde te wijzigen.