DE link naar het
grijze verleden
Repertorium DTB op plaatsnaam
Zoek naar de gewenste plaatsnaam, Repertorium per gemeente OF Repertorium per religie

 

Bron: CBG - Repertorium DTB versie 1980

NB: Niet bij alle browsers wordt mogelijk naar de juiste PDF-pagina gesprongen.

Gebruikte afkortingen:
alg = Algemeen
civ = Registers gehouden door of namens het burgerlijk bestuur (schepenen, huwelijkscommissarissen, gequalificeerden e.d.)
dui = Hoogduits Gereformeerd
eep = Engels Episcopaals
eng = Anglicaans
epr = Engels Presbyteriaans
evb = Evangelische Broedergemeente
grk = Grieks-Katholiek
hev = Hersteld Evangelisch-Luthers
imp = Impost- of Gaardersregisters
isr = IsraŽlitisch
lut = Luthers
men = Mennonieten / Doopsgezind
ok = Oud-Katholiek
por = Portugees-IsraŽlitisch
ref = Gereformeerd
rem = Remonstrants
rk = Rooms-Katholiek
sco = Schots
vcg = Verenigde Christelijke Gemeente (Doopsgezind + Remonstrants)
wal = Waals-Gereformeerd