DE link naar het
grijze verleden
Overzicht akten Nederland
Kornelia (Cor) van den Doel
* Oudenbosch, 25 nov 1887
OOK op deze site:

Militaire Stamboeken
Landverhuizers

Overzicht plaatsnamen

Nieuwe aanwinsten 29 september

Bijzondere collecties

Wat biedt zoekakten.nl ? actueel

DTB-informatie

De Excel-sheet voor de indexen

Vreemde akten 19 december

Info over zoekakten 7 november

Franse Jaartelling

Repertorium DTB

Recent
gendexeerde films
Extern:

Vertalingen Latijn - Nederlands

Plaatsnamen en varianten
op
Histopo

Twitter
Problemen met de scans ?
Probeer eerst oplossing 1
OF oplossing 2
Alternatief: "snel zoeken"
Repertorium DTB
Nu ook doorzoekbaar op religie !!!
Zie Repertorium per religie
EN
doorzoekbaar per gemeente !!!
Zie Repertorium per gemeente