DE link naar het
grijze verleden
Overzicht akten Nederland
Kornelia (Cor) van den Doel
* Oudenbosch, 25 nov 1887
OOK op deze site:

Militaire Stamboeken
Landverhuizers

Overzicht plaatsnamen

Bijzondere collecties

Wat biedt zoekakten.nl ? actueel

DTB-informatie

Nieuwe aanwinsten 29 juli

De Excel-sheet voor de indexen

Franse Jaartelling

Vreemde akten 4 juli
Extern:

Vertalingen Latijn - Nederlands

Plaatsnamen en varianten
op
Histopo

Zoekakten ook op Twitter
Witte of Zwarte
pagina's ?