DE link naar het
grijze verleden
Overzicht akten Nederland
Willempje van den Doel
* Sommelsdijk, 16 jan 1882
OOK op deze site:

Militaire Stamboeken
Landverhuizers

Overzicht plaatsnamen

Nieuwe aanwinsten 6 juli

Bijzondere collecties

Wat biedt zoekakten.nl ? actueel

DTB-informatie

De Excel-sheet voor de indexen

Vreemde akten 19 december

Info over zoekakten 7 november

Franse Jaartelling

Repertorium DTB Nieuw

Recent
geÔndexeerde films
Extern:

Vertalingen Latijn - Nederlands

Plaatsnamen en varianten
op
Histopo

Twitter
Witte of Zwarte
pagina's ?
Problemen met de scans ?
Probeer eerst de mogelijke oplossing.
Alternatief: "snel zoeken" OF de tip op de uitleg.

In verband met het door
openarch illegaal overnemen
van de nummering EN de bijbehorende links in de indexen
zijn de links van de indexen tijdelijk buiten werking !!!

VERVALLEN