DE link naar het
grijze verleden
Overzicht akten Nederland
Kornelia (Cor) van den Doel
* Oudenbosch, 25 nov 1887
OOK op deze site:

Militaire Stamboeken
Landverhuizers

Overzicht plaatsnamen

Nieuwe aanwinsten 14 februari

Bijzondere collecties

Wat biedt zoekakten.nl ? actueel

DTB-informatie

De Excel-sheet voor de indexen

Vreemde akten 19 december

Info over zoekakten 7 november

Franse Jaartelling

Repertorium DTB Nieuw
Extern:

Vertalingen Latijn - Nederlands

Plaatsnamen en varianten
op
Histopo

Twitter
Witte of Zwarte
pagina's ?Kraamvrouwenbekentenissen

Korte toelichting op het nieuwe FamilySearch-scherm

Voor de liefhebbers: Soms laat de techniek je in de steekBinnenvaartschippers in de periode 1952-1953 in Uw stamboom ?