DE link naar het
grijze verleden
Overzicht akten Nederland
Lena (Lees) van den Doel
* Sommelsdijk, 14 nov 1901
OOK op deze site:

Militaire Stamboeken
Landverhuizers

Overzicht plaatsnamen

Nieuwe aanwinsten 5 oktober

Bijzondere collecties

Wat biedt zoekakten.nl ? actueel

DTB-informatie

De Excel-sheet voor de indexen

Franse Jaartelling

Vreemde akten 16 september
Extern:

Vertalingen Latijn - Nederlands

Plaatsnamen en varianten
op
Histopo

Zoekakten ook op Twitter
Witte of Zwarte
pagina's ?