DE link naar het
grijze verleden
Overzicht akten Nederland
OOK op deze site:

Militaire Stamboeken
Landverhuizers

Overzicht plaatsnamen

Bijzondere collecties

Wat biedt zoekakten.nl ? actueel

DTB-informatie
Nieuwe aanwinsten 11 februari

De Excel-sheet voor de indexen

Franse Jaartelling

Vreemde akten 15 februari
Extern:

Vertalingen Latijn - Nederlands
Cursus Genealogie CBG/OU

Een artikel over een trouwe bezoeker
van GenVer en Zoekakten

Plaatsnamen en varianten
op
Histopo

Zoekakten ook op Twitter
Witte of Zwarte
pagina's ?
Weer wat nieuws !!!
Een
nieuw projekt.