DE link naar het
grijze verleden
Overzicht akten Nederland
OOK op deze site:

Militaire Stamboeken
Landverhuizers

Overzicht plaatsnamen

Bijzondere collecties

Wat biedt zoekakten.nl 15 sep.

DTB-informatie
Meer over zoekakten.nl 19 juli
Nieuwe aanwinsten 21 augustus
Nieuwe mededeling 25 augustus

De Excel-sheet voor de indexen
Extern:

Vertalingen Latijn - Nederlands
Cursus Genealogie CBG/OU
Zoekakten ook op Twitter

Vreemde akten 7 september
Als Napoleon nu nog zou leven,
dan zou het vandaag
30 Fructidor ans CCXXII zijn.
Franse Jaartelling