DE link naar het
grijze verleden
Overzicht akten Nederland

26 juli: Nieuwe mededeling

OOK op deze site:
Nieuwe aanwinsten 21 augustus
Militaire Stamboeken
Landverhuizers
Overzicht plaatsnamen
Meer over zoekakten.nl 19 juli
Bijzondere collecties
Extern:
Vertalingen Latijn - Nederlands
Cursus Genealogie CBG/OU
Zoekakten ook op Twitter
Wie zijn wij ?

De Excel-sheet voor de indexen