DE link naar het
grijze verleden
Overzicht akten Nederland
Hester (Hes) van den Doel
* Sommelsdijk, 19 mrt 1897
OOK op deze site:

Militaire Stamboeken
Landverhuizers

Overzicht plaatsnamen

Nieuwe aanwinsten 24 mei

Bijzondere collecties

Wat biedt zoekakten.nl ? actueel

DTB-informatie

De Excel-sheet voor de indexen

Vreemde akten 19 december

Info over zoekakten 7 november

Franse Jaartelling

Repertorium DTB Nieuw

Recent
geÔndexeerde films
Extern:

Vertalingen Latijn - Nederlands

Plaatsnamen en varianten
op
Histopo

Twitter
Witte of Zwarte
pagina's ?